Komponen dan Maklumat Penting dalam Kad OGSP

info

Isi Kandungan

ogsp

Kad OGSP adalah kad identiti dikeluarkan oleh badan latihan yang diiktiraf oleh NIOSH Malaysia. Ia menyediakan maklumat penting tentang pemegang kad termasuk kursus, latihan keselamatan, pengalaman kerja dan badan latihan yang mengeluarkan kad.

Komponen dan maklumat penting dalam Kad OGSP :

  • Nama lengkap pemegang kad

Nama lengkap pemegang kad perlu tertera pada Kad OGSP untuk memudahkan pengenalan individu dan memastikan kelayakan keselamatan yang diperlukan oleh majikan.

  • Nombor Kad OGSP

Setiap Kad OGSP mempunyai nombor kad yang unik yang diberikan oleh badan latihan atau institusi yang mengeluarkan kad tersebut. Nombor kad ini perlu tertera pada kad bagi memudahkan pengesanan dan pengenalpastian kad pemegang.

  • Tarikh luput kad OGSP

Kad ini mempunyai tarikh luput yang perlu dipatuhi oleh pemegang kad. Pemegang kad perlu memastikan bahawa kad mereka sentiasa dikemaskini dan diperbaharui sebelum tarikh luput. Hal ini kerana, akan membantu memastikan keselamatan mereka ketika bekerja di lingkungan kerja yang berisiko tinggi.

  • Logo atau nama badan latihan yang mengeluarkan kad OGSP

Badan latihan perlu tertera pada Kad OGSP untuk menunjukkan bahawa kad itu diberikan oleh badan yang dipercayai dan diiktiraf oleh industri minyak dan gas.

  • Butiran mengenai kursus dan latihan keselamatan yang telah dihadiri oleh pemegang kad

Kad ini perlu memuatkan butiran mengenai kursus dan latihan keselamatan yang telah dihadiri oleh pemegang kad. Ini termasuk kursus-kursus dan latihan-latihan yang diperlukan oleh industri minyak dan gas, seperti latihan CPR, latihan pemakaian alat perlindungan diri, dan latihan bahaya asap dan kebakaran.

  • Butiran pengalaman kerja dalam industri minyak dan gas

Pemegang kad perlu mempunyai pengalaman kerja yang disahkan oleh majikan mereka untuk memastikan mereka mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam industri minyak dan gas yang penuh bahaya.

  • Butiran mengenai kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi pemegang kad dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri minyak dan gas

Kad OGSP perlu memuatkan butiran mengenai kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pemegang kad dalam bidang keselamatan dan kesihatan.

Mengapa perlu maklumat yang terkini dan tepat?

Maklumat terkini pada kad membolehkan majikan mengenal pasti kemahiran dan pengalaman pekerja dengan tepat. Ini memastikan pemegang kad mempunyai latihan dan sijil keselamatan terkini, dan mengurangkan risiko kecederaan atau kematian.

Selain itu, dalam industri minyak dan gas, lingkungan kerja selalunya berisiko tinggi dan memerlukan keupayaan dan kemahiran khusus. Oleh itu, pemegang kad perlu memenuhi standard keselamatan dan kemahiran yang diperlukan dalam industri tersebut.

Dengan memastikan maklumat pada kad adalah tepat dan terkini, pemegang kad dapat membuktikan bahawa mereka memenuhi standard ini dan boleh diandalkan untuk bekerja dengan selamat.

Kesimpulan

Bagi yang berminat bekerja dalam sektor industri minyak dan gas, persediaan yang baik dan tumpuan yang tinggi adalah sangat penting. Mendaftar Kad OGSP dengan NIOSH membolehkan anda bekerja di pelantar minyak dengan selamat dan mudah serta dilindungi oleh insurans. Kami menyediakan platform mudah secara online untuk anda mendaftar dan memperbaharui Kad OGSP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×